Tlačové správy a novinky

Oznámenia pre verejnosť


Viac informácií

Rozhodnutia URSO pre Slovintegra Energy a.s.


Viac informácií

Informácie o dodávke tepla Slovintegra Energy a.s.


Viac informácií


Elektrická energia a teplo patria k spotrebným tovarom, ktoré sú pre odberateľov „samozrejmosťou“ v každom časovom okamihu, čím sa stali nevyhnutnou súčasťou života každého jednotlivca spoločnosti.

Aj z tohoto dôvodu sa SLOVINEGRA, a.s. rozhodla vstúpiť na trh s týmito komoditami a v júni 2006 vytvorila novú dcérsku spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. dnes SLOVINTEGRA ENERGY a.s. Hlavným poslaním novej spoločnosti je spoľahlivo, bezpečne a v požadovaných parametroch vyrábať a dodávať elektrickú energiu a teplo podľa okamžitých požiadaviek zákazníkov.

SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. je dcérskou spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s.